Samenwerking met resultaat !

Brilzorg Holland verzorgt ook maatwerk voor zorgverleners. Dit kan zijn om spreekuren te organiseren in verzorg- of verpleeghuizen, samenwerking met thuiszorgorganisaties, screening van beeldschermwerkers of ieder ander werkbaar idee voor oogzorg op locatie.

Neem contact op met Brilzorg Holland en vraag naar Edward van de Sande voor het maken van een afspraak.

Bel voor een maatwerk oplossing