Dit is de privacy policy van Brilzorg Holland.

Brilzorg Holland respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Brilzorg Holland verwerkt de persoonsgegevens die zij via de website van u ontvangt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invult op het contactformulier op de website.

Uw persoonsgegevens worden door Brilzorg Holland gebruikt om de door u gestelde vragen te beantwoorden en om u te informeren over de activiteiten van Brilzorg Holland.

Brilzorg Holland zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

De opslag van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Brilzorg Holland bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens in beginsel niet langer dan 2 jaar.

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Brilzorg Holland over u verzamelt. Ook kunt u Brilzorg Holland verzoeken deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt een schriftelijk verzoek sturen aan: Brilzorg Holland, postbus 4365, 3006 AJ Rotterdam.